Mind the Motion
Isabelle Cuppens

Hebben jullie een meningsverschil op de werkvloer dat de samenwerking onaangenaam maakt?

Wacht je tot je collega uit het zicht is vooraleer je de praktijk in- en uitgaat?

Staat het voortbestaan van de associatie op het spel?

  • Dat kan anders. Collega’s kunnen elkaar terug leren waarderen. Zodat samenwerken aangenaam is en meer is dan ieder voor zich. Waardoor de praktijk of het bedrijf in zijn geheel ook meer kans krijgt om succesvol te zijn en te blijven.
  • Soms zijn mensen zo gedreven dat het moeilijk is om een doel los te laten of bij te schaven. Soms verliezen we ons dan in een strijd. We kijken ieder door onze eigen bril, met de nodige blinde vlekken. Vaak hebben we gelijk. En de ander ook. Ieder op zijn eigen manier. Het is zeer menselijk.
  • In bemiddeling gaan we vrijwillig aan tafel zitten en nemen we de tijd om te kijken naar wat er écht speelt. In een zo kort mogelijk aantal bijeenkomsten zoeken we naar oplossingen op maat die voor iedereen werken op een duurzame manier. De bemiddelaar speelt daarbij een neutrale, faciliterende rol. De betrokkenen ontwerpen zelf de oplossing.

 

Als Erkend Bemiddelaar werk ik zo, samen met jullie, aan een sluitende oplossing op korte termijn én aan een betere samenwerkingsrelatie op lange termijn.

 

Voordelen bemiddeling

  • Tijdbesparend: Tijd gaat naar de praktijk of de onderneming in plaats van naar het conflict.
  • Stress reducerend:  Respectvolle relaties leiden naar meer mentale en emotionele rust.
  • Kostenbesparend: Voorkomen van inkomstenverlies door een slecht functionerende associatie of onderneming. Eventuele toekomstige gerechtskosten vermijden. Kosten van een bemiddelingstraject zijn veel beperkter en worden gedeeld door de partijen.
  • Vrijwillig én afdwingbaar: Indien gewenst, wordt de consensus in vrijwillig overleg door alle betrokkenen in een akkoord gegoten.  Mogelijkheid tot homologeren ervan.  Na homologatie heeft het de kracht van een vonnis en is dus afdwingbaar. Het akkoord kan ook authentiek en uitvoerbaar worden door het in een notariële akte te laten zetten, mits ieders akkoord.

Nadelen bemiddeling:

  • Ieder kan zich op ieder ogenblik uit de bemiddeling terugtrekken waardoor er alsnog naar andere wegen gezocht moet worden.
  •  ….

 

 

MargritCoppe-StairWayToHeaven480x667

Hoe organiseer ik een bemiddeling in samenspraak met de andere betrokkene(n)?

Contacteer me gerust voor meer info over de procedure. Deze kan verschillen naargelang de grootteorde van het bedrijf of de associatie.

 

Links:

Federale Bemiddelingscommissie

Mediv