Mind the Motion
Isabelle Cuppens

Coaching versus psychotherapie

 

zee breed site

Coaching is geen psychotherapie. Bij coaching kijken we naar je huidige situatie én naar je droom, je gewenste situatie, je doel. Als het vaag is, zullen we daar eerst bij stil staan en het verscherpen. Dat kan een doel op zich zijn.
Ik vertrek steeds vanuit wie jij bent op dit ogenblik. Vanzelfsprekend speelt het verleden daarin een rol. En dat nemen we mee voor zover het nodig is. Ook emoties vinden hier hun plaats in het geheel, ze horen bij de mens en in coaching kijken we naar de volledige mens.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Jij leert, ik ondersteun en begeleid dit leerproces. Het doel van deze coaching is het vergroten van je persoonlijke effectiviteit.

HOE
TRAJECT
LOKATIE

Psychotherapie richt zich volgens mij meer op het verwerken van emoties of gebeurtenissen uit het verleden die je nu nog parten spelen. Therapeuten zijn over het algemeen opgeleid om emotionele problemen te diagnosticeren en samen met cliënten emotionele wonden te helen. Het doel van psychotherapie is meer het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen.

Coaches zijn niet opgeleid om diagnoses te stellen en richten zich niet op het helen van emotionele wonden. Toch hebben cliënten die moedige keuzes maken en acties ondernemen in hun leven wel vaak het gevoel dat ze geheeld zijn, dat ze breken met oude patronen en gewoonten en dat ze een nieuwe kracht vinden.

De grens tussen coaching en psychotherapie is soms dun, het uitgangspunt is nochtans heel uiteenlopend.
Als coach waak ik er over om bij coaching te blijven en je door te verwijzen als het nodig is.